Socialdemokraterna Norrbotten föreslår äldremottagningar

Socialdemokraterna Norrbotten har under helgen antagit sitt valprogram ”Ett Norrbotten för dig”. Ett av de konkreta förslagen i valprogrammet är inrättandet av äldremottagningar.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill Socialdemokraterna Norrbotten att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre. – Gruppen äldre ökar i samhället, vi lever längre vilket naturligtvis är väldigt positivt, men…

Läs mer

Uttalanden distriktskongress 2018

Distriktskongressen har antagit två uttalanden, ett om inrättande av äldremottagningar och ett om smarta servicepunkter i glesbygd.

Inrätta äldremottagningar för trygghet och kontinuitet I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov. Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla vi i Norrbotten ska ha tillgång till vård efter behov samt vård och omsorg…

Läs mer

Birgitta Persson utsedd till vår regionrådskandidat

Socialdemokraterna Norrbottens distriktskongress har under söndagen enhälligt utsett Birgitta Persson, Överkalix som vår kandidat till regionstyrelsens vice ordförande tillika regionråd.

Fem kandidater var nominerade men under morgonen stod det klart att de övriga drog tillbaks sina kandidaturer. Därmed kunde en enig kongress ställa sig bakom Birgitta Persson som kandidat till regionstyrelsens vice ordförande tillika regionråd. Birgitta Person var valberedningens förslag och Mats Johansson, valberedningens ordförande, motiverar valet av Birgitta så här: – Birgitta har en…

Läs mer

Alla ska kunna besöka ungdomsmottagningen online

Genom appen Ung i Norr kan du som är under 26 besöka ungdomsmottagningen online, men än så länge bara i vissa av länets kommuner. Idag har regionråd Anders Öberg och SSU Norrbottens ordförande Fredrik Bruhn gjort ett handslag att appen ska kunna användas av alla länets ungdomar.

Genom appen Ung i Norr kan du som är under 26 år kan besöka ungdomsmottagningen online. Via ett videosamtal kan du bland annat ställa frågor om bland annat hälsa, preventivmedel, abort och könssjukdomar. I dagsläget kan bara ungdomar i Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog använda appen. Genom att kunna videochatta med en barnmorska eller kurator…

Läs mer

Metoo ger avtryck i vårbudgeten

Med anledning av de många #metoo-uppropen som satt fokus på sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling avsätter nu regeringen över 100 miljoner kronor i vårbudgeten.

Pengarna ska användas till kompetenshöjande och förebyggande arbete kopplat till #metoo och mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet, socialtjänsten, arbetslivet och skolan. Det handlar till exempel om insatser för att höja polisens kompetens avseende sexualbrott, informations- och utbildningsinsatser om den nya samtycketslagstiftningen och arbete med att förebygga sexuella trakasserier inom både arbetslivet och skolan. –…

Läs mer
facebook Twitter Email