Välkommet krav på vinterdäck på lastbilar

Idag råder det krav på att tung lastbil, tung buss och personbil med klass två med en totalvikt över 3,5 ton ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar vid färd på väg den 1 december- 31 mars då vinterväglag råder.

Nu har näringsdepartementet skickat ut en promemoria på remiss med förslag till ändring i trafikförordningen som innebär att det blir krav på att även tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul och eventuella släp. – Förslaget syftar till att öka tryggheten ute på vägarna och gör att det ställs samma krav på yrkesförare som…

Läs mer

Valledarna besöker Bryssel

Under tre intensiva dagar besöker valledarna från arbetarekommunerna och representanter för LO, SSU samt S-kvinnor Bryssel. Dagarna rymmer både spännande diskussioner och intressanta studiebesök och möten, allt med Norrbottens utveckling och framtid i fokus.

På programmet står bland annat parlamentet och träff med Jens Nilsson, EU-parlamentariker från Jämtland, besök hos Östersjökommissionen, North Sweden och LO/TCO. Ett program som ger både kompetenshöjning och en påminnelse om hur viktigt arbetet i Bryssel är för Norra Sveriges utveckling och tillväxt. Utöver besök har gruppen även hunnit med erfarenhetutbyte med Västernorrlands partidistrikt och egna överläggningar.  …

Läs mer

Nu fördubblar vi det allmänna tandvårdsbidraget

Idag har regeringen, efter en budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, presenterat en satsning på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att du får ytterligare mellan 150–300 kronor per år, för att bekosta tandläkarbesök.

Den mest effektiva tandvården är den som ser till att skador på tänderna eller i munnen aldrig uppstår, det vill säga förebyggande åtgärder. Här är regelbundna besök i tandvården viktiga. Genom att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget kommer fler ha möjlighet att genomföra sådana besök. – Fler ska ha råd att gå till tandläkaren. Det handlar…

Läs mer

Både positiva och negativa besked för Norrbotten i infrastrukturplanen

Den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029 som Trafikverket idag presenterade och överlämnade till infrastrukturministern innehöll Norrbotniabanan till Skellefteå, Malmporten och satsningar på Malmbanan. Det nu lagda förslaget innebär en utökning med över 100 miljarder jämfört med tidigare plan. Utöver de ovan nämnda projekten av vikt för Norrbotten föreslås även investeringar/underhåll på delar av E10 och…

Läs mer

Nu stärker vi Norrbotten som test- och forskningsregion

  Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. – Det är oerhört glädjande att vi nu fortsätter arbetet med att stärka Norrbotten som en viktig test- och forskningsregion, det ligger helt i linje med de intentioner vi har regionalt som parti, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande…

Läs mer
facebook Twitter Email