Fredrik Lundh Sammeli ny ledamot i Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli har av Regeringen utsetts till ny ledamot i Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stiftelsen är en statlig stiftelse som grundades 1663 och haft en viktig roll i uppbyggnaden av den svenska sociala barnavården. Idag driver stiftelsen bland annat utvecklingsprojekt och ge anslag till forskning fokuserad på barn- och ungdomsfrågor med social och psykosocial inriktning. – Att få regeringens förtroende att vara med och leda ett arbete för att…

Läs mer

Region Norrbotten visar positivt resultat

Region Norrbotten förbättrar det ekonomiska resultatet med drygt 100 miljoner i förhållande till 2016 och klarar därmed målen för god ekonomisk hushållning.

Det ekonomiska resultat uppgick 2017 till + 302 miljoner kronor vilket är betydligt bättre än prognosen per oktober. – Med det här resultatet klarar vi av att återställa underskott från tidigare år. Vi ska nu fortsätta på den inslagna vägen med god kontroll över kostnaderna samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter. Då kan vi få mer…

Läs mer

Gratis pneumokockvaccin

Från och med 1 mars 2018 föreslås pneumokockvaccin bli avgiftsfritt för norrbottningar som är 65 år och äldre samt för vissa riskgrupper.

Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och är idag avgiftsfri för barn och unga upp till 17 år.  Totalt vaccineras årligen närmare 9 000 personer mot pneumokocker i Norrbotten. Barn och unga utgör ca 85 procent av det totala antalet vaccinerade i länet. Övriga är i huvudsak personer som tillhör någon…

Läs mer

Satsning för att minska beroendet av stafettläkare

Tidigare under veckan presenterade ledningen för Region Norrbotten ett förslag för att ge större kontinuitet och kunna minska behovet av inhyrda läkare inom primärvården.

Förslaget innebär att specialister inom allmänmedicin som tecknar sig för att jobba inom Region Norrbottens primärvård i minst fyra år får en särskild ”stanna-kvar-premie” utöver lön och pension. Premien består av pensionsinbetalningar i en kapitalförsäkring som tillfaller läkaren efter att hen har tjänstgjort som allmänläkare i fyra år. Att ha fast anställda läkare istället för…

Läs mer

Förslag för att stärka rättigheterna för barn i skyddat boende

Fredrik Lundh Sammeli har under det senaste året varit särskild utredare åt regeringen för ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. I veckan överlämnade han vid en pressträff på Rosenbad sitt betänkande ”Ett fönster av möjligheter” till statsrådet Åsa Regnér.

– Sammanfattningsvis menar vi att barn som bevittnat eller utsatts för våld behöver mycket bättre stöd än vad de får idag. Varje år vistas ungefär tre tusen barn på skyddat boende, som medföljande till en vårdnadshavare som utsatts för våld, hot och övergrepp. Det finns en mycket stor överlappning mellan att som barn bevittna våld…

Läs mer
facebook Twitter Email