Socialdemokraterna Norrbotten samlas för distriktskongress

Den 22-23 april håller Socialdemokraterna i Norrbotten distriktskongress och omkring 250 socialdemokrater från hela Norrbotten samlas i Luleå för att stärka och vässa den socialdemokratiska politiken för länet och landet.

I år fyller Socialdemokraterna i Norrbotten 100 år vilket kommer att uppmärksammas på flera olika sätt, inte minst genom den återblick Anders Sundström och Annika Strandhäll tar oss med på under söndagen. Invigningen av kongressen kommer att äga rum i Gula Paviljongen på Storgatan i Luleå klockan 13.00–14.00. Partistyrelsens gäst och invigningens huvudtalare är socialförsäkringsminister Annika…

Läs mer

Stora framgångar för Norrbotten på partikongressen

Onsdagen den 12 april avslutades den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg och den Norrbottniska delegationen kan se tillbaks på en vecka med stora framgångar inom en rad olika områden.

– Våra ombud har gjort ett fantastiskt jobb, både i temagrupperna och i talarstolen och flyttat fram Norrbottens positioner så vi kan åka hem nöjda med delegationens arbete och utfallet det resulterade i, säger Anders Öberg delegationsledare. – Det finns en rad olika saker att lyfta fram för att exemplifiera det men jag framförallt vill…

Läs mer

Politik med stort hjärta på S-kongressen

En jämlik skola där alla elever får lyckas. Det har diskuterats under onsdagen på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Vi behöver fler lärare och vi ska lita på lärarnas kompetens att utveckla undervisningen.

Socialdemokraternas nya riktlinjer om utbildning tar tydligt riktning mot att minska ojämlikheten i svensk skola, där elevers bakgrund avgör den utbildning du får. För att motverka detta behöver det styras resurser till de skolor som behöver det mest och förändra det fria skolvalet så att elever kan välja skolor, inte skolor välja elever. Den svenska…

Läs mer

Klartecken för Norrbotniabanan

Socialdemokraternas partikongress har beslutat att lyfta in påbörjandet av Norrbotniabanan som en del av den botniska korridoren i partiets politiska riktlinjer.

– För fortsatt tillväxt och utveckling i Norrbotten är det här beskedet oerhört viktigt och en stor framgång säger Niklas Nordström som är ombud vid den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg. – Vi har jobbat hårt från norra Sverige både inför och under kongressen för en förstärkt investeringsbudget då behoven av satsningar på väg, järnväg och…

Läs mer

Vikten av det arktiska samarbetet förtydligades

Under partikongressens andra dag har området ”Samarbete för gemensam säkerhet, Global utveckling för fred och rättvisa” behandlats i Göteborg. Partistyrelsen lyssnade till Norrbottens synpunkter och förde in det vikten av det arktiska samarbetet i de politiska riktlinjerna.

– Det är glädjande att partistyrelsen lyssnade till våra argument och förde in att ett försämrat säkerhetsläge inom Arktis kräver ett utökat mellanmänskligt samarbete, säger Carina Strömbäck ombud från Norrbotten. Carina Strömbäck var upp i talarstolen och argumenterade för en skrivning där vikten av mellanmänskliga relationer skulle tydliggöras. – För Norrbotten är frågorna om Arktis…

Läs mer
facebook Twitter Email