Gratis kollektivtrafik för unga i sommar

Alla skolungdomar i Norrbottens kommuner som lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan får åka gratis kollektivtrafik i sommar. Det gäller både Länstrafiken och stadstrafik i Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna.

Genom en sommarlovsbiljet som gäller från den 15 juni och till 21 augusti 2018 erbjuds gratis kollektivtrafik dygnet runt alla dagar i veckan under perioden på ett antal linjer. Alla berättigade att resa får en värdekod hem per brev som kan användas för resor med buss. Det här är en viktig jämlikhetssatsning som förhoppningsvis möjliggör för fler…

Läs mer

Stor satsning på sjuksköterskorna

Sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt verksamhet på sjukhusens respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar och akutmottagningar får ett lönetillägg på 2 500 kronor per månad, motsvarande 30 000 kronor per år, från och med 1 oktober.

Samtidigt föreslås även ett funktionstillägg på 2500 kr per månad för specialistsjuksköterskor som arbetar på avdelningarna Anestesi, Operation och Intensivvård. För de som roterar in i dessa verksamheter på deltid ska funktionstillägget reduceras. Samtliga dessa verksamheter är i nuläget beroende av inhyrd bemanning. I samband med att den extraordinära satsningen träder i kraft, upphör all inhyrning…

Läs mer

Så bygger vi Norra Sverige starkt och hållbart

Idag presenterades den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018–2029 och för Norrbottens del var det positiva besked.

Förutom Norrbotniabanan som presenterades redan under fredagen finns flera stora projekt i planen, bland annat Malmporten, byggande av ny Kalixbro, fortsatta förbättringar av E10, E4 och satsningar på det mindre vägnätet. Malmbanan hamnade på bristlistan som kan förklaras som objekt man vill göra men som inte riktigt ryms i planen och uppdras till Trafikverket att…

Läs mer

Ja till byggstart av Norrbotniabanan

Idag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson vid en radiointervju i P4 Västerbotten att Norrbotniabanan finns med i den nationella infrastrukturplanen som presenteras i sin helhet inom kort.

Banan är fullt finansierad till Skellefteå, en kostnad på omkring 7 miljarder och kommer att påbörjas under den här mandatperioden. Det gäller även planeringen för den fortsatta sträckningen.  – Vi är väldigt nöjda med regeringens besked, äntligen finns Norrbotniabanan med i nationella planen. Det kommer väsentligen att förbättra möjligheterna för gods- och persontrafik i norra…

Läs mer

Bemanningsfrågan har nått en lösning

Vid en pressträff tidigare idag berättade regionråd Anders Öberg och Kirunas kommunalrådskandidat Mats Taaveniku om det intensiva arbete som pågår för att lösa bemanningen till akut omhändertagande i Kiruna både på kort och på lång sikt. Kortsiktigt för att klara bemanningen under sommaren och långsiktigt för att Kirunaborna både nu och i framtiden ska ha tillgång till akut omhändertagande på Kiruna sjukhus.

– Det har pågått intensiva rekryteringsförsök för att lösa situationen med bland annat IVA-kompetenta sjuksköterskor från annan del av landet för att bemanna akuten under sommaren, säger regionråd Anders Öberg. – Andra insatser som pågår i detta nu är att verksamheten ser över möjliga omfördelningar av de resurser vi har på sjukhuset för att säkra…

Läs mer
facebook Twitter Email