Alla ska kunna besöka ungdomsmottagningen online

Genom appen Ung i Norr kan du som är under 26 besöka ungdomsmottagningen online, men än så länge bara i vissa av länets kommuner. Idag har regionråd Anders Öberg och SSU Norrbottens ordförande Fredrik Bruhn gjort ett handslag att appen ska kunna användas av alla länets ungdomar.

Genom appen Ung i Norr kan du som är under 26 år kan besöka ungdomsmottagningen online. Via ett videosamtal kan du bland annat ställa frågor om bland annat hälsa, preventivmedel, abort och könssjukdomar. I dagsläget kan bara ungdomar i Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog använda appen. Genom att kunna videochatta med en barnmorska eller kurator…

Läs mer

Metoo ger avtryck i vårbudgeten

Med anledning av de många #metoo-uppropen som satt fokus på sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling avsätter nu regeringen över 100 miljoner kronor i vårbudgeten.

Pengarna ska användas till kompetenshöjande och förebyggande arbete kopplat till #metoo och mäns våld mot kvinnor inom rättsväsendet, socialtjänsten, arbetslivet och skolan. Det handlar till exempel om insatser för att höja polisens kompetens avseende sexualbrott, informations- och utbildningsinsatser om den nya samtycketslagstiftningen och arbete med att förebygga sexuella trakasserier inom både arbetslivet och skolan. –…

Läs mer

Stödet till kvinno- och tjejjourer förstärks

I vårbudgeten stärker regeringen kvinno- och tjejjourernas verksamheter med 50 miljoner kronor under 2018 för att förbättra förutsättningarna för deras arbete. En viktig satsning för ökad trygghet och jämställdhet!

 – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och det är bra att regeringen ytterligare förstärker stödet till kvinno- och tjejjourer. Deras arbete är otroligt värdefullt, säger Fredrik Lundh Sammeli. Fredrik Lundh Sammeli har varit särskild utredare med regeringsuppdrag att utreda ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende. Hans utredning, Ett fönster av möjligheter, överlämnades till regeringen…

Läs mer

22 miljoner till länets skolor

Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Bidraget fördelas utifrån elevantal och med hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Tre Norrbottenskommuner finns med bland de 20 kommuner som kan ta del av mest pengar per elev hösten 2018, då den första miljarden i stödet fördelas. De tre kommunerna är Övertorneå, Haparanda och Överkalix. – Vi ser att ojämnlikheten i den svenska skolan har ökat under lång tid. Dina förutsättningar att klara av skolgången avgörs…

Läs mer

Norrbotten får 44 miljoner till förbättrad förlossningsvård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är nu överens om hur den historiskt stora satsningen på förlossningsvården i Sverige ska användas. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018.

Pengarna kan bland annat gå till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn. För Norrbottens del innebär det drygt 41 miljoner förökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa samt 3,5 miljoner för avgiftsfri livmoderhalscancerscreening. Fyra delar lyfts särskilt i överenskommelsen; förbättrad arbetsmiljö,…

Läs mer
facebook Twitter Email