Socialdemokraterna föreslår 73 miljoner årligen till Norrbotten för att korta köerna

Socialdemokraterna går till val på ytterligare förstärkningar för att kapa köer i vården med tre miljarder för vård i tid. Det ska ske genom att staten och landstingen gemensamt tar fram en generalplan mot vårdköerna, där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett tryggare samhälle och ett starkare Sverige. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss före stora skattesänkningar, och inget annat parti vill investera så mycket på sjukvården som vi. Men vi ser att det måste göras mer för att korta vårdköerna. Det är orimligt att var tredje…

Läs mer

Den svenska modellen är i farozonen

Det går bra för Sverige. 300 000 fler har ett jobb att gå till. Sverige har inte haft en så låg statsskuld sedan 1970-talet. Regeringen har genomfört miljardreformer för att vända utvecklingen på svensk landsbygd. Men vi är inte klara, mycket finns kvar att göra.

På mina resor runt om i Sverige träffar jag fantastiska människor. Människor som brinner för sin bygd. Människor som ställer upp för varandra och hjälper till där det behövs. Att lösa problem gemensamt är en av många fina traditioner vi har i Sverige. Flera jag träffar ger samtidigt uttryck för oro. Vad händer med bygden…

Läs mer

(S)torsatsning på landsbygden

Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. För Norrbottens del handlar det om 123 miljoner kronor per år fördelat på 12 kommuner, för att bygga ett starkare samhälle och trygga välfärden.

Svensk ekonomi har vänts från stora underskott till överskott. Nu står Sverige inför ett vägval om hur den ekonomiska styrkan ska användas. Idag presenterade S ett nytt förslag för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, med en välfärd man kan lita på också i glesbygden. – När det går bra för Sverige ska det…

Läs mer

Peter Hultqvist till Luleå och Boden

Torsdag den 30 augusti kommer försvarsminister Peter Hultqvist till Luleå och Boden. Han kommer att finnas vid valstugorna på båda orterna och hålla kortare anföranden.

Peter Hultqvist är ett av fyra vallokomotiv för Socialdemokraterna och på båda orterna finns tid för media att hålla enskilda intervjuer. 10.45-11.15   Valstugan Boden, tid för media Plats: Socialdemokraternas valstuga, utanför Drottninggatan 9 12.00             Öppet möte vid valstugan Boden Plats: Valstugan, utanför Drottninggatan 9 13.35             Öppet möte vid valstugan, Storgatan 35 Luleå För mer information:…

Läs mer

Magnetröntgen till Kalix sjukhus

Socialdemokraterna i Norrbotten föreslår en investering i ytterligare magnetkamera för att öka kapaciteten för Norrbotten och föreslår att placeringen av en ny kamera ska vara på Kalix sjukhus.

Efter att ha presenterat ett förtida inlösen av Kiruna sjukhus med en tidsplan för när ett nytt sjukhus beräknas finnas på plats kan vi nu ta nästa kliv för att säkerställa en sammanhållen vård för hela länet. – Kalix sjukhus har en viktig roll att spela nu och i framtiden för att säkra en nära…

Läs mer
facebook Twitter Email