Krönikor

Den största landsbygdsatsningen i modern tid

Landsbygden har länge försakats av många regeringar. Jag bor själv i en liten by och vet hur det känns när lanthandeln stänger, företag och staten drar sig tillbaka. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 kavlat upp ärmarna för att skapa verkstad för ett land som håller ihop med den största landsbygdssatsningen i modern tid.

Människor på landsbygden har samma behov som de som bor i städerna. Det handlar om jobb, tillgång till statlig service, utbildning, bra sjukvård och att du ska kunna handla din mat och tanka din bil på rimligt avstånd. Regeringen har vänt ett underskott på 60 miljarder 2014 till att vi nästa år har ett överskott…

Läs mer

Bra förslag för Norrbotten

För ett tag sedan presenterade Trafikverket sitt förslag till åtgärder inom vägar, järnvägar och sjöfart för åren fram till 2019. Åtgärdsförslagen omfattar hela 712 miljarder kronor. En hiskelig massa pengar...

För Norrbottens del måste vi säga att förslaget är bra men efter remissbehandling kan det bli ännu bättre. För vår del finns Malmporten, d v s muddring av farled in till Luleå hamn, med. Den åtgärden stärker svensk export av järnmalm och ger sjöfarten i hela Bottenviken en skjuts framåt. Vidare finns vår hett efterlängtade…

Läs mer

Dutertes krig slår hårt mot landet

Sedan Rodrigo Duterte tillträdde som Filippinernas president i juni förra året har tusentals människor mördats, fängslats och stämplats som misstänkta för diverse olika brott.

Han har uppmuntrat till våldtäkter, kallat Barack Obama för ord som inte lämpar sig i text och menar att mänskliga rättigheter inte är nödvändiga i hans örike. Duterte bedriver något som han själv kallar ett krig mot droger och i det kriget är alla vapen tillåtna. Jag var en del av en sjumannamission till Manila,…

Läs mer

Många har skör psykisk hälsa

Den 10 oktober uppmärksammas mental hälsa världen över. Jag kan ibland förundras över hur många ämnen som har fått egna dagar i våra kalendrar. Men just denna dag är värd all uppmärksamhet.

Psykisk/mental hälsa är vår tids stora hälsoutmaning. Många människor har en skör psykisk hälsa och ohälsotalen stiger i snabb takt. Barn och unga mår allt sämre, unga tjejer speciellt och tillsammans behövs krafttag. I Region Norrbotten har vi under lång tid satsat och faktiskt investerat i arbetet med psykisk hälsa med fokus på unga i…

Läs mer

Politik är att vilja

Ibland möter jag människor som ondgöra sig över folkvalda ”politiker som bara lovar och lovar” och att det ”inte är någon skillnad i politiken”. Få saker triggar mig så mycket som allmänt svepande bortförklaringar, för att i mina ögon dölja sitt eget ointresse eller rent av okunskap.

Mycket kan sägas om partier, politik och politiker. Men ett brinnande engagemang, vilja att påverka samhällsutvecklingen och måna om att leverera sina vallöften är något som förenar de flesta. Man behöver inte lyssna speciellt länge för att förstå att det är skillnad mellan höger och vänster. Ett bra tillfälle att lära sig mer är att…

Läs mer
facebook Twitter Email