Debatt

Trygghet i hela landet

Sverige ska vara ett land där alla känner sig trygga och säkra. Idag är det inte så och det vill vi ändra på. Situationen ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I storstäderna finns problem med grov gängkriminalitet medan människor i Norrbottens mer glest befolkade områden är oroliga för långa avstånd till närmaste polispatrull.

Människor ska kunna känna sig trygga i hela landet och därför investerar vi i fler poliser, fler tulltjänstemän och fler åklagare. För oss socialdemokrater går det före stora skattesänkningar för dem som tjänar mest. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör den största satsningen på polisen under 2000-talet med sammantaget 7,1 miljarder under åren 2018–2020. Ambitionen är…

Läs mer

Nya steg för att minska rökningen

Rökningen kostar samhället miljarder, leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Den skadar inte heller bara dem som själva röker, utan drabbar också människor runt omkring. Så ska vi inte ha det. Regeringen har därför lagt flera förslag för att minska rökningen.

Rökningen är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar, som i många fall dödar människor. Det handlar om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och flera andra sjukdomar. Trots det röker fortfarande var fjärde gymnasielev och tio procent av befolkningen som helhet. Kostnaderna för rökning är enorma. Utöver det mänskliga lidandet som drabbar den…

Läs mer

Ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Personalen är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig välfärd för alla är en hörnsten i den svenska modellen.

Nyligen enades landets regioner/landsting och regeringen om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter. Under 2018 får Norrbotten drygt 72 miljoner kronor extra för personalsatsningar. Svensk hälso- och sjukvård håller hög…

Läs mer

En tryggare försäkring med människan i centrum

Vi hör berättelser från människor om hur de upplever att tryggheten har brustit och stödet varit för dåligt i sjukförsäkringen. Så ska det inte vara.

Om en svår sjukdom eller stressen av en ohållbar arbetssituation tar ut sin rätt och du inte kan jobba – då ska du i veta att du har ekonomisk trygghet och ett snabbt och bra stöd för att bli frisk och komma tillbaka till jobbet. När du är svag måste samhället vara starkt. Sverige är…

Läs mer

Socialdemokraterna slår vakt om en trygg ålderdom

Nu får 1,5 miljoner pensionärer upp till 410 kronor mer i plånboken när pensionen betalas ut. Vid årsskiftet avskaffade regeringen den högre skatten på pensioner som Moderaterna införde för alla inkomster upp till 17 000 kronor i månaden samtidigt som skatten sänks för ännu fler.

I riket som helhet får tre av fyra svenskar över 65 år upp till 5000 kronor om året i sänkt skatt. Här i Norrbottens län handlar det om 49 200 personer. Att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare är en principfråga för oss. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön. I…

Läs mer
facebook Twitter Email