Debatt

Höjd pension för vanligt folk

Pensionärer som slitit ett helt arbetsliv ska få mer pengar i plånboken. Därför vill Socialdemokraterna höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för 6 av 10 pensionärer. Förslaget berör cirka 33 600 personer i Norrbottens län.

Vi vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. En viktig del i det är investeringar som ger en större trygghet till Sveriges pensionärer. Sen den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har Sveriges pensionärer i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad. Trots det ser vi att de som arbetat ett…

Läs mer

Äldremottagningar – för trygghet och kontinuitet

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov.

Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla vi i Norrbotten ska ha tillgång till vård efter behov samt vård och omsorg av hög kvalitet när vi behöver det. Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för…

Läs mer

Så utvecklar vi den svenska modellen

Under snart fyra år har den socialdemokratiskt ledda regeringen drivit en ekonomisk politik för ökad trygghet, hållbarhet och jämlikhet i hela landet. Med årets vårbudget inleder vi lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Vi har vänt underskottet i statsfinanserna till stora överskott och i år når statsskulden sin lägsta nivå sedan 1977. Skolresultaten har vänt uppåt och ungdomsarbetslösheten har inte varit lägre sedan 2003. Vi har lagt om migrationspolitiken och etableringen av nyanlända går snabbare. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i EU. En kvarts miljon fler…

Läs mer

Vi investerar i vården – för trygghet och tillgänglighet

Alla har vi varit där eller kommer att hamna där – i det där ödesdigra och skräckfyllda ögonblicket när vi inser hur skört och sårbart livet är. Det kan vara barnet som faller och slår i huvudet eller en trafikolycka som vi eller någon vi älskar plötsligt är inblandad i.

Eller allvarliga och komplicerade cancersjukdomar. Men det kan lika gärna handla om enklare men nog så allvarliga vardagsolyckor som ett fall i hemmet på ålderns dagar eller för en äldre anhörig. Ögonblick då vi alla vill ha – och behöver – hjälp. Snabbt och mycket! Vår största utmaning och vårt viktigaste mål är att klara…

Läs mer

Nu höjer vi barnbidraget

Nu höjs barnbidraget med 200 kronor. Det innebär ett extra tillskott i vardagen och en tryggare ekonomi för 28 000 familjer i Norrbotten.

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland där alla barn får växa upp i trygghet. Inget barn väljer sina föräldrar, men alla ska ha rätt till en bra uppväxt. Så är det inte idag. Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt. Under 1900-talet gjordes stora…

Läs mer
facebook Twitter Email