Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
[email protected]

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
[email protected]
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
[email protected]
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
[email protected]
Tel. 070-698 01 42

Oväntad enighet kring att järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara utreds!

Ett enigt Trafikutskott gick idag på socialdemokraternas och de övriga oppositionspartiernas linje att regeringen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara. – Jag blev både förvånad och glad av att de borgerliga ledamöterna i utskottet slöt upp bakom vårt förslag. Förvånad därför att regeringen uttryckt sig så negativt emot…

Läs mer

Varför förhandlingsman för tunnelbanna i Nacka men inte för Norrbotniabanan?

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) pressade infrastrukturminster Catharina Elmsäter-Svärd (M) om vad regeringen gör för att ta steg i riktning mot ett byggande av Norrbotniabanan. Han frågade bl a – Regeringen tänker tillsätta inte en, utan flera förhandlingsmän eller ?kvinnor för att reda ut frågorna kring en förlängning av tunnelbanan till Nacka. Det är säkert bra…

Läs mer

Statsråd tar med sig idé från debatt om arbetspendlingen i norra Sverige

Fredrik Lundh Sammeli debatterade arbetspendlingen i norra Sverige i allmänhet och den viktiga riksväg 97 i synnerhet. Han undrar vad regeringen tänker göra för att påskynda arbetet med att färdigställa riksväg 97 för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet mellan städerna Luleå och Boden? – Väg 97 är en viktig väg som länge tillhört en av landets…

Läs mer

Hur går rekryteringen till Sveriges största garnisonsort?

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S) från Norrbotten debatterade rekryteringsläget till försvaret i allmänhet och i synnerhet till Boden som är med försvarsminister Karin Enström (M) sent på tisdag kvällen.    – Det är allvarligt att försvarsministern inte kan säga mer om hur det går att rekrytera soldater till det svenska försvaret och till Boden som är…

Läs mer

Norrbotten leder jämställdhetsligan i EU!

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Norrbotten Som första region i EU har Norrbotten nu gemensamt fastställt att underteckna  den europeiska deklarationen för jämställdhet!  Det innebär att länets samtliga kommuner och landsting sagt ja till att Norrbotten ska vara ett län där det råder total jämställdhet mellan män och kvinnor. -Det här är ett centralt steg i…

Läs mer
facebook Twitter Email