Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
[email protected]

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
[email protected]
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
[email protected]
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
[email protected]
Tel. 070-698 01 42

Vikten av det arktiska samarbetet förtydligades

Under partikongressens andra dag har området ”Samarbete för gemensam säkerhet, Global utveckling för fred och rättvisa” behandlats i Göteborg. Partistyrelsen lyssnade till Norrbottens synpunkter och förde in det vikten av det arktiska samarbetet i de politiska riktlinjerna.

– Det är glädjande att partistyrelsen lyssnade till våra argument och förde in att ett försämrat säkerhetsläge inom Arktis kräver ett utökat mellanmänskligt samarbete, säger Carina Strömbäck ombud från Norrbotten. Carina Strömbäck var upp i talarstolen och argumenterade för en skrivning där vikten av mellanmänskliga relationer skulle tydliggöras. – För Norrbotten är frågorna om Arktis…

Läs mer

Första maj-talare 2017

I år firar socialdemokraterna första maj under parollen Svenska modellen ska utvecklas ? inte avvecklas. Näringsminister Mikael Damberg kommer att tala i Luleå och Boden. Program och tider kommer närmare.

Läs mer

Skatten sänks för 1,4 miljoner pensionärer

Vid en pressträff  torsdagen den 23 mars presenterade finansminister Magdalena Andersson tillsammans med statsminister Stefan Löfven och biträdande finansminister Per Bolund ett förslag om sänkt skatt för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år.  Det innebär att 70 procent av alla över 65 år får sänkt skatt och…

Läs mer

Norrbottens delegation till partikongressen

Den 8-12 april 2017 har Socialdemokraterna partikongress på Svenska mässan i Göteborg. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och året före val behandlas samtliga politikområden. Temat för kongressen är ”Trygghet i en ny tid”. Norrbotten har 17 ombud till kongressen och under fem intensiva dagar kommer 1 985 motioner och 4 537 att-satser att behandlas,…

Läs mer

Glädjande besked för länets ekoturismföretag

Finansdepartementet föreslår att mervärdesskatten på guidning i naturområden ska sänkas från 25 till 6 procent, vilket innebär att naturturism likställs med jämförbara turismtjänster. Regeringen vill öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena. Därför föreslås en sänkning av mervärdesskatten på naturguidning i en promemoria som idag skickas ut på remiss….

Läs mer
facebook Twitter Email