Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
[email protected]

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
[email protected]
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
[email protected]
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
[email protected]
Tel. 070-698 01 42

Svenska modellen skapar stjärnor

Så här i OS tider är det bara att erkänna, jag är en medgångssupporter när det gäller idrott. Det finns inga favoritsporter, men engagemanget är det inget fel på när det verkligen gäller.

Den röda tråden är Norrbotten, norrbottningar eller avgörande ögonblick. Det är då jag rycks med, gläder mig med framgångarna och sörjer förlusterna. Charlotte Kallas OS-guld i lördags var ett sådant ögonblick. Vilken insats! Jag ser redan fram emot nästa medalj, för fler kommer att komma, det är jag säker på. För några år sedan läste…

Läs mer

Regionen antar ny folkhälsostrategi

Region Norrbotten har tillsammans med Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen tagit fram en ny folkhälsostrategi som regionfullmäktige fattar beslut om under sitt sammanträde den 14 februari.

När norrbottningarna själv skattar sin hälsa visar det att den självskattade hälsan ökar. Däremot har Norrbotten  fortsatt höga sjukskrivningstal med 12,4 dagar per år för kvinnor och 9,2 för män. Trots att arbetslösheten är låg finns det grupper som har fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden och det finns en tydlig koppling mellan arbetslöshet och…

Läs mer

Mångmiljonsatsningar på företagsklimat i gles- och landsbygdskommuner

Vid en presskonferens tidigare idag meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft för att stärka näringsliv och företagsklimat.

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. I Norrbotten omfattas alla kommuner utan Luleå och Piteå. –…

Läs mer

Nya steg för att minska rökningen

Rökningen kostar samhället miljarder, leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Den skadar inte heller bara dem som själva röker, utan drabbar också människor runt omkring. Så ska vi inte ha det. Regeringen har därför lagt flera förslag för att minska rökningen.

Rökningen är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar, som i många fall dödar människor. Det handlar om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och flera andra sjukdomar. Trots det röker fortfarande var fjärde gymnasielev och tio procent av befolkningen som helhet. Kostnaderna för rökning är enorma. Utöver det mänskliga lidandet som drabbar den…

Läs mer

Ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Personalen är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig välfärd för alla är en hörnsten i den svenska modellen.

Nyligen enades landets regioner/landsting och regeringen om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter. Under 2018 får Norrbotten drygt 72 miljoner kronor extra för personalsatsningar. Svensk hälso- och sjukvård håller hög…

Läs mer
facebook Twitter Email