Leif Pettersson deltar under Logistikdag Norr 2017

Handelskammaren arrangerar den 1 november Logistikdag Norr 2017. Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet deltar under dagen i en politikerpanel och han är tydlig med att det största hotet mot Norrbotniabanan är en borgerlig regering.

Under dagen kommer bland annat Trafikverkets förslag till åtgärdsplan som nyligen presenterades att diskuteras.

– Förslaget till åtgärdsplan som Trafikverket har lämnat är ett väldigt bra förslag för Norrbotten. Alla de stora infrastrukturinvesteringar som vi behöver för fortsatt tillväxt finns med i planen, jag tänker på Norrbotniabanan, Malmporten, Malmbanan och ombyggnad av delar av E10.

Åtgärdsplanen som sträcker sig för åren 2018-2029 har med Norrbotniabanan fram till Skellefteå men enligt Leif Pettersson är det inte sannolikt att man skulle låta bli att färdigställa banan hela vägen upp till Luleå även om det inte finns med i den här programperioden.

– Det största hotet mot Norrbotniabanan är att vi efter valet 2018 får en borgerlig regering. De har aldrig varit intresserade av järnvägar i norr och har bortprioriterat Norrbotniabanan tidigare så det är högst sannolikt att det skulle hända igen om de får möjlighet att besluta i frågan. Jag hör redan nu moderata företrädare ifrågasätta att den finns med i planen, fortsätter Leif Pettersson.

Trafikverkets åtgärdsplan är nu ute på en remissrunda och beslutas politiskt under våren 2018.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email