Ett starkare samhälle, Ett tryggare Sverige

Läs mer om våra satsningar

Förslag om rätt till fast läkare

Idag presenterar socialdemokraterna ett förslag om att stärka rätten till en fast läkare, precis i linje med förslaget om äldremottagningar som regionrådet Anders Öberg nyligen presenterade i Norrbotten.

– Rätten till en fast läkare som har det övergripande medicinska ansvaret, framförallt för patienter med kroniska sjukdomar och många vårdkontakter ger trygghet och kontinuitet framförallt för äldre personer, säger regionråd Anders Öberg. Så mycket som möjligt av den vård man behöver ska finnas nära, exempelvis på hälsocentraler. Men idag är det för få som…

Läs mer

Årets första maj-firande gick under parollen Tillsammans för trygghet

Under huvudparollen Tillsammans för trygghet samlades idag omkring 2 200 Socialdemokrater för att tillsammans fira arbetarrörelsens högtidsdag. I samtliga kommuner deltog regionala företrädare som på olika sätt berörde den svenska modellen och vikten av ett Sverige som håller ihop.

Förutom samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter i Norrbotten talade regionrådet Anders Öberg, regionrådskandidat Birgitta Persson, SSUs distriktsordförande Fredrik Bruhn, LO-distriktets ordförande Krister Johansson, ordföranden i riksdagens utbildningsutskott Matilda Ernkrans och Pappers ordförande Matts Jutterström på olika platser runt om i länet. I Luleå och Boden talade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Sven-Erik Bucht berörde i sitt tal bland annat…

Läs mer

Investering vid Haparanda och Jokkmokks hälsocentraler

Regionstyrelsen kommer vid sitt sammanträde den 2 maj att besluta om att investera i nya röntgensystem till hälsocentralerna i Haparanda och Jokkmokk vars utrustning nu lever på övertid, det beskedet gav regionråd Anders Öberg vid en pressträff i Haparanda tidigare idag.

– Det här är viktiga besked för de som bor i Haparanda och Jokkmokk. Det här gör vi för att stärka vården som behövs ofta och därmed behöver finnas nära människor, säger Anders Öberg. Den befintliga röntgenutrustningen har nått sin tekniska livslängd och därmed behöver regionen investera i ny teknik och utrustning till dessa orter….

Läs mer

Så utvecklar vi den svenska modellen

Under snart fyra år har den socialdemokratiskt ledda regeringen drivit en ekonomisk politik för ökad trygghet, hållbarhet och jämlikhet i hela landet. Med årets vårbudget inleder vi lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid.

Vi har vänt underskottet i statsfinanserna till stora överskott och i år når statsskulden sin lägsta nivå sedan 1977. Skolresultaten har vänt uppåt och ungdomsarbetslösheten har inte varit lägre sedan 2003. Vi har lagt om migrationspolitiken och etableringen av nyanlända går snabbare. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i EU. En kvarts miljon fler…

Läs mer

Socialdemokraterna Norrbotten föreslår äldremottagningar

Socialdemokraterna Norrbotten har under helgen antagit sitt valprogram ”Ett Norrbotten för dig”. Ett av de konkreta förslagen i valprogrammet är inrättandet av äldremottagningar.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill Socialdemokraterna Norrbotten att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre. – Gruppen äldre ökar i samhället, vi lever längre vilket naturligtvis är väldigt positivt, men…

Läs mer
facebook Twitter Email