Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Valledarna besöker Bryssel

Under tre intensiva dagar besöker valledarna från arbetarekommunerna och representanter för LO, SSU samt S-kvinnor Bryssel. Dagarna rymmer både spännande diskussioner och intressanta studiebesök och möten, allt med Norrbottens utveckling och framtid i fokus. På programmet står bland annat parlamentet och träff med Jens Nilsson, EU-parlamentariker från Jämtland, besök hos Östersjökommissionen, North Sweden och LO/TCO. Ett program som ger både…

Läs mer

Nu fördubblar vi det allmänna tandvårdsbidraget

Idag har regeringen, efter en budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, presenterat en satsning på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att du får ytterligare mellan 150–300 kronor per år, för att bekosta tandläkarbesök. Den mest effektiva tandvården är den som ser till att skador på tänderna eller i munnen aldrig uppstår, det vill säga förebyggande åtgärder….

Läs mer

Både positiva och negativa besked för Norrbotten i infrastrukturplanen

Den nationella infrastrukturplanen för åren 2018–2029 som Trafikverket idag presenterade och överlämnade till infrastrukturministern innehöll Norrbotniabanan till Skellefteå, Malmporten och satsningar på Malmbanan. Det nu lagda förslaget innebär en utökning med över 100 miljarder jämfört med tidigare plan. Utöver de ovan nämnda projekten av vikt för Norrbotten föreslås även investeringar/underhåll på delar av E10 och…

Läs mer

Nu stärker vi Norrbotten som test- och forskningsregion

  Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. – Det är oerhört glädjande att vi nu fortsätter arbetet med att stärka Norrbotten som en viktig test- och forskningsregion, det ligger helt i linje med de intentioner vi har regionalt som parti, säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande…

Läs mer

Regeringens satsningar ger 794 miljoner till Norrbotten under 2017

Under 2017 förstärker regeringen Norrbottens kommuner och Region Norrbotten med 794 miljoner kronor. Det handlar dels om välfärdsmiljarderna men också övriga reformer inom bland annat välfärdssektorn som kommer länet till gagn.

– Särskilt värt att nämna inom Regionens område är satsningarna på förlossningsvården och barn- och ungas psykiska hälsa, säger Fredrik Lundh Sammeli. – Vi kan konstatera att det verkligen gör skillnad för kommunerna och Region Norrbotten vem det är som styr Sverige nationellt. Investeringar i det gemensamma samhällsbygget går före skattesänkningar, så utvecklar vi den…

Läs mer
facebook Twitter Email