Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Regionen antar ny folkhälsostrategi

Region Norrbotten har tillsammans med Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen tagit fram en ny folkhälsostrategi som regionfullmäktige fattar beslut om under sitt sammanträde den 14 februari.

När norrbottningarna själv skattar sin hälsa visar det att den självskattade hälsan ökar. Däremot har Norrbotten  fortsatt höga sjukskrivningstal med 12,4 dagar per år för kvinnor och 9,2 för män. Trots att arbetslösheten är låg finns det grupper som har fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden och det finns en tydlig koppling mellan arbetslöshet och…

Läs mer

Mångmiljonsatsningar på företagsklimat i gles- och landsbygdskommuner

Vid en presskonferens tidigare idag meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft för att stärka näringsliv och företagsklimat.

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet. I Norrbotten omfattas alla kommuner utan Luleå och Piteå. –…

Läs mer

Nya steg för att minska rökningen

Rökningen kostar samhället miljarder, leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Den skadar inte heller bara dem som själva röker, utan drabbar också människor runt omkring. Så ska vi inte ha det. Regeringen har därför lagt flera förslag för att minska rökningen.

Rökningen är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar, som i många fall dödar människor. Det handlar om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och flera andra sjukdomar. Trots det röker fortfarande var fjärde gymnasielev och tio procent av befolkningen som helhet. Kostnaderna för rökning är enorma. Utöver det mänskliga lidandet som drabbar den…

Läs mer

Händerna på ratten, inte på mobilen!

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd.

– Det finns ett problem med distraherade förare i trafiken och ett av skälen är användande av mobiltelefon vid körning. Med all sannolikhet kommer förbudet att minska antalet trafikolyckor, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet. I december 2013 infördes en bestämmelse med syftet att minska det trafikfarliga användandet av mobiltelefoner. Enligt bestämmelsen är…

Läs mer

Drygt 72 miljoner till Region Norrbotten för personalsatsningar

Region Norrbotten får drygt 72 miljoner kronor, efter en överenskommelse mellan regeringen och alla landsting/regioner. Pengarna ska användas till att förbättra förutsättningarna för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter.

– Jag är väldigt glad över att regeringen nu kommit överens med kommunerna och landstingen kring satsningar på kompetensutveckling och personalfrågor. Det ger förutsättningar att göra skillnad på riktigt och förbättra både möjligheterna till att utveckla medarbetarnas arbetssituation och att utveckla verksamheterna, säger Anders Öberg, regionråd med ansvar för personalfrågor. Regeringen tillför sjukvården totalt 5,5…

Läs mer
facebook Twitter Email