Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Länets riksdagsledamöter uppmanar parterna att hantera frågan om Kaunisvaara skyndsamt

Gruppledarna i Pajala har gjort en gemensam skrivning till regeringen med anledning av de signaler som kommer från Naturvårdsverket om miljöfrågorna i samband med nyöppnandet av gruvverksamheten i Kaunisvaara.

Länets samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter delar den oro gruppledarna i Pajala ger uttryck för och vill understryka vikten av handlingskraft för att finna en lösning. – Gruvan i Kaunisvaara är väldigt viktig, inte bara för Pajala och östra Norrbotten utan för hela länet och landet. Från vår horisont gör vi allt vi kan för att en…

Läs mer

Positiva besked, servicekontor till Jokkmokk och Överkalix

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi meddelade tidigare idag att arbetet med att stärka den statliga närvaron i landet fortsätter. För Norrbottens del innebär beskedet att lokala servicekontor kommer att inrättas i Jokkmokk och Överkalix. Kontoren ska öppnas senast 30 juni 2018.

I ett första steg handlar det om Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och från och med 1 januari 2019 i ett andra steg även Arbetsförmedlingen, Trafikverket och Migrationsverket. – Vi socialdemokrater i Norrbotten har jobbat hårt för att den statliga närvaron och lokala servicen ska stärkas i vårt län. Dagens besked är ett bra bevis på…

Läs mer

Händerna på ratten, inte på mobilen!

I dag den 30 november har regeringen beslutat om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner får användas vid bilkörning.

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd. – Det finns ett problem med distraherade förare i trafiken och ett av skälen är användande av mobiltelefon vid körning. Med all sannolikhet…

Läs mer

Socialdemokraterna Norrbotten har beslutat om listorna till riksdag och region

Socialdemokraterna Norrbottens valkonferens, bestående av 201 ombud från hela länet, har idag beslutat om de listor vi går till val på till riksdag och regionfullmäktige 2018.

Valkonferensen beslutade att välja Linus Sköld, Älvsbyn till plats nummer fem på riksdagslistan och Anders Öberg, Luleå till första namn på regionlistan tillika regionråd. Konsekvensen av detta blev att både Leif Pettersson, idag riksdagsledamot och Maria Stenberg, idag regionstyrelsens ordförande, valde att inte stå till förfogande inför nästa mandatperiod. Riksdagslistan toppas av Sven-Erik Bucht från…

Läs mer

Högre böter i transportbranschen

Regeringen har beslutat att höja sanktionsavgifterna för transportföretag som gör allvarliga överträdelser.

Det gäller till exempel när föraren avviker från kör- och vilotider eller vid felaktigheter med färdskrivaren. – Alla som jobbar i transportbranschen ska ha schysta villkor och vi jobbar nu med en rad olika åtgärder för att komma tillrätta med de oegentligheter som finns, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot med placering i trafikutskottet. Sanktionsavgifterna för överträdelser…

Läs mer
facebook Twitter Email