Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Fyra av länets S-ledamöter deltar vid Almedalsveckan

Almedalsveckan 2017 äger rum den 2-9 juli på Gotland. I år är det onsdag 5 juli som är Socialdemokraternas dag.

Fyra av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten deltar under Almedalsveckan. Fredrik Lundh Sammeli deltar i en rad olika arrangemang angående migration, barns rättigheter, ohälsa och pensioner och är på plats på Gotland söndag den 3/7 till torsdag den 7/7. – För mig som lagstiftare och ordförande för Socialförsäkringsutskottet är Almedalen en viktig mötesplats. Utöver paneler…

Läs mer

Här möter du din regionala politiker i sommar

Under sommaren kommer de regionala företrädarna att finnas ute på marknader, mässor och andra arrangemang i hela länet. Nedan ser du var du kan träffa din regionala politiker för samtal. – Under sommaren brukar vi vara ute i länet så mycket vi hinner och passa på att träffa och samtala med väljare. Det är givande…

Läs mer

Regeringens satsningar ger 794 miljoner till Norrbotten under 2017

Under 2017 förstärker regeringen Norrbottens kommuner och Region Norrbotten med 794 miljoner kronor. Det handlar dels om välfärdsmiljarderna men också övriga reformer inom bland annat välfärdssektorn som kommer länet till gagn.

– Särskilt värt att nämna inom Regionens område är satsningarna på förlossningsvården och barn- och ungas psykiska hälsa, säger Fredrik Lundh Sammeli. – Vi kan konstatera att det verkligen gör skillnad för kommunerna och Region Norrbotten vem det är som styr Sverige nationellt. Investeringar i det gemensamma samhällsbygget går före skattesänkningar, så utvecklar vi den…

Läs mer

Region Norrbotten startar pilotprojekt med sprutbyte i Piteå

I mars i år genomfördes en lagändring som innebär att landsting och regioner blir huvudmän för sprututbyte. I dag kan injicerande missbrukade få tillgång till rena sprutor på tio orter i Sverige. Nu startar också ett pilotprojekt i Norrbotten där Piteå är först ut med en lågtröskelmottagning.

Under de senaste åren har allt flera unga i Piteå smittats av Hepatit C som är en leverinflammation som orsakas av ett virus och där spridning framför allt sker via blod. En anledning till utvecklingen är att fler missbrukare injicerar narkotika och att man delar orena sprutor och kanyler som är det vanligast sättet att…

Läs mer

Regeringen satsar på vårdpersonal

Regeringen presenterar en välfärdssatsning för landets landsting/regioner. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal.

Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård innebära 74 nya miljoner för Region Norrbotten. – Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger oss chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, säger Anders Öberg (S) regionråd. Att utveckla arbetsmiljön och att satsa…

Läs mer
facebook Twitter Email