Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Satsning för att minska beroendet av stafettläkare

Tidigare under veckan presenterade ledningen för Region Norrbotten ett förslag för att ge större kontinuitet och kunna minska behovet av inhyrda läkare inom primärvården.

Förslaget innebär att specialister inom allmänmedicin som tecknar sig för att jobba inom Region Norrbottens primärvård i minst fyra år får en särskild ”stanna-kvar-premie” utöver lön och pension. Premien består av pensionsinbetalningar i en kapitalförsäkring som tillfaller läkaren efter att hen har tjänstgjort som allmänläkare i fyra år. Att ha fast anställda läkare istället för…

Läs mer

Förslag för att stärka rättigheterna för barn i skyddat boende

Fredrik Lundh Sammeli har under det senaste året varit särskild utredare åt regeringen för ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. I veckan överlämnade han vid en pressträff på Rosenbad sitt betänkande ”Ett fönster av möjligheter” till statsrådet Åsa Regnér.

– Sammanfattningsvis menar vi att barn som bevittnat eller utsatts för våld behöver mycket bättre stöd än vad de får idag. Varje år vistas ungefär tre tusen barn på skyddat boende, som medföljande till en vårdnadshavare som utsatts för våld, hot och övergrepp. Det finns en mycket stor överlappning mellan att som barn bevittna våld…

Läs mer

Länets riksdagsledamöter uppmanar parterna att hantera frågan om Kaunisvaara skyndsamt

Gruppledarna i Pajala har gjort en gemensam skrivning till regeringen med anledning av de signaler som kommer från Naturvårdsverket om miljöfrågorna i samband med nyöppnandet av gruvverksamheten i Kaunisvaara.

Länets samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter delar den oro gruppledarna i Pajala ger uttryck för och vill understryka vikten av handlingskraft för att finna en lösning. – Gruvan i Kaunisvaara är väldigt viktig, inte bara för Pajala och östra Norrbotten utan för hela länet och landet. Från vår horisont gör vi allt vi kan för att en…

Läs mer

Positiva besked, servicekontor till Jokkmokk och Överkalix

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi meddelade tidigare idag att arbetet med att stärka den statliga närvaron i landet fortsätter. För Norrbottens del innebär beskedet att lokala servicekontor kommer att inrättas i Jokkmokk och Överkalix. Kontoren ska öppnas senast 30 juni 2018.

I ett första steg handlar det om Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och från och med 1 januari 2019 i ett andra steg även Arbetsförmedlingen, Trafikverket och Migrationsverket. – Vi socialdemokrater i Norrbotten har jobbat hårt för att den statliga närvaron och lokala servicen ska stärkas i vårt län. Dagens besked är ett bra bevis på…

Läs mer

Händerna på ratten, inte på mobilen!

I dag den 30 november har regeringen beslutat om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner får användas vid bilkörning.

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd. – Det finns ett problem med distraherade förare i trafiken och ett av skälen är användande av mobiltelefon vid körning. Med all sannolikhet…

Läs mer
facebook Twitter Email