Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Posten behöver komma oftare än försämringarna

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post. Det påverkar möjligheten att bo och verka i hela landet påtagligt negativt.

Därför föreslår länets socialdemokratiska riksdagsledamöter i en gemensam motion till riksdagen att postservicen i hela landet ska säkras och stärkas. – Näthandeln ökar stadigt och tillgången till vanlig postutdelning borde kunna ses som en helt grundläggande service som alla boende i vårt land ska kunna förvänta sig. Trots det är verkligheten en helt annan. För…

Läs mer

S-ledamöterna föreslår förändringar i strandskyddet

Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter föreslår i en gemensam motion till riksdagen en ändring av strandskyddsreglerna så att de möjliggör för byggande i strandnära områden i glesbygd.

Under 2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att bland annat göra det lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden. När den nya lagen trädde i kraft 1juli 2009 var förhoppningarna stora. Den nya lagen skulle ge mer utrymme för regionalt- och lokalt anpassade bedömningar. I de delar av Sverige där det finns gott om stränder och…

Läs mer

Norrbottens ombud till partikongressen 2019

Socialdemokraternas 40:e ordinarie kongress äger rum den 22–24 mars 2019 på Conventum i Örebro och samlar totalt 350 ombud från hela landet. Norrbottens 17 ombud ska ta ställning till, diskutera och påverka i huvudsak följande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation.

När partiet samlas till den 40:e ordinarie partikongressen har det gått ett halvår sen de allmänna valen i september 2018, och det återstår två månader till valet till Europaparlamentet. Kongressen blir en viktig samling, där organisationen får möjlighet att komma samman efter ett valår och ladda om inför ytterligare en valrörelse. En kongress som genomförs…

Läs mer

Vi ska bedriva en aktiv oppositionspolitik

Det har varit en intensiv höst med valrörelse och efter valet har det tagit tid att komma fram till hur majoriteter och ledningar ska formas i kommuner och regioner runt om i landet, samt vem som får uppdraget att bilda regering.

Valet resulterade även i att två partier inte nådde spärren för att överhuvudtaget få platser i regionfullmäktige. Jag respekterar att norrbottningarna vill se en förändring av majoritetsförhållanden i regionfullmäktige. När vi på valnatten insåg att vi i Norrbotten inte längre skulle kunna forma en majoritet i regionen började direkt funderingarna på hur vi ska jobba…

Läs mer

Socialdemokraterna Norrbotten har valt sina företrädare till uppdrag inom regionen

Under den gångna helgen hade Socialdemokraterna Norrbotten valkonferens i Haparanda och valde våra företrädare till olika uppdrag inom regionen.

Anders Öberg kommer att vara den som leder Socialdemokraternas arbete som oppositionsråd och med sig i styrelsen kommer han att ha Elisabeth Lindberg Piteå, Johannes Sundelin Gällivare, Ann-Sofie Isaksson Pajala och Lennart Åström Boden. – En tuff, utmanande och otroligt viktig mandatperiod ligger framför oss. Nu har vi format laget som ska göra jobbet och…

Läs mer
facebook Twitter Email